ﺋﻪﺳﺌﻪﺕ ﺋﯩﺴﺎﻗﻮﯞ

ئورنى Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

ﺋﻪﺳﺌﻪﺕ ﺋﯩﺴﺎﻗﻮﯞ( 1912- 1976)


ﭘﯧﺸﻘﻪﺩﻩﻡ ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻲ،ﺭﻩﮬﺒﻪﺭ ﺋﻪﺳﺌﻪﺕ ﺋﯩﺴﺎﻗﻮﯞ ﺋﯜﭺ ﯞﯨﻼﻳﻪﺕ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪﻩ<ﺷﯩﻨﻘﺎﯕﺪﺍ ﺗﯧﻨﭽﻠﯩﻖ، ﺩﯦﻤﻮﻛﺮﺍﺗﯩﻴﯩﻨﻰ ﮬﯩﻤﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻰ>ﻧﯩﯔ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﯩﻲ ﮬﻪﻳﺌﻪﺕ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ،ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ.ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻛﻮﻣﯘﻧﯩﺴﺘﯩﻚ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﻪﺯﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯩﺮﯨﭗ،ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯘﻕ ﺧﻪﻟﻖ ﮬﯚﻛﯩﻤﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ ﺭﻩﺋﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ،ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻴﻪﺕ-ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺑﻮﻟﺪﻯ.ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻜﻰ ﺋﯘ <ﺗﯚﺕ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﮔﯘﺭﯗﮬ>ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﺪﻯ.