ﺭﻭﺑﯧﺮﺕ ﯞﻭﻥ ﮔﺮﺍﻳﻤﻰ

ئورنى Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

ﮬﺎﯞﺍ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﻣﺎﺭﺷﺎﻟﻰ - ﺭﻭﺑﯧﺮﺕ ﯞﻭﻥ ﮔﺮﺍﻳﻤﻰ

1892 - ﻳﯩﻠﻰ 6 - ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 22 - ﻛﯜﻧﻰ ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﯩﻨﯩﯔ Bayrischer ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻳﯧﺮﯨﺪﻩ ﮬﻪﺭﺑﻲ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﻩ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ .1912 - ﻳﯩﻠﻰ ﺑﺎﯞﺍﺭﯨﻴﻪ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺋﯩﻨﺴﯩﺘﺘﯘﺗﯩﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻥ . ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯘﺭﯗﺷﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ .1938 - ﻳﯩﻠﻰ ﮬﺎﯞﺍ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ . 1945 - ﻳﯩﻠﻰ 4 - ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 27 - ﻛﯜﻧﻰ << ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻛﯜﭼﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻰ >> - ﮔﯧﺘﻠﯩﺮ ﺑﻮﻳﺮﯗﻕ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﭖ ، ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﻳﯧﯖﻰ ﮬﺎﯞﺍ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﯩﻨﻰ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﮕﻪ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﯩﮕﻪﻥ ، ﮬﻪﻡ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﮔﻪﻥ . ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ 6 - ﺋﺎﯞﯨﺌﺎﺗﺴﯩﻴﻪ ﺋﻪﺗﺮﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻰ ، ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﮔﯧﻨﺮﺍﻝ ﺭﻭﺑﯧﺮﺕ ﯞﻭﻥ ﮔﺮﻩﻳﻤﻰ ﺋﯧﺪﻯ . ﮔﺮﻩﻳﻤﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯘﺭﯗﺷﻰ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻏﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﻳﺮﻭﭘﻼﻥ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﻪﺗﺮﯨﺘﯩﮕﻪ ﺗﺎﻛﻰ ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﺎ ﻣﻪﻏﻠﯘﭖ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ . ﺑﯘ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪﻩ ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻼ 28 ﺋﺎﻳﺮﻭﭘﻼﻧﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﭖ ، ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ ﮬﺎﯞﺍ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﻮﺯﯨﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻥ . ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺋﯜﮔﻪﻧﮕﻪﻥ . ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻧﻜﯩﺪﺍ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯩﻤﯘ ﺋﯘ ﺋﯘﭼﯘﺷﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﺎﻥ . ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﻣﺮﺍﮬﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﯘﺵ ﻣﺎﮬﺎﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﻣﻪﺷﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ .1935 - ﻳﯩﻠﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﺴﯩﻤﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ ، ﺭﯦﺴﺘﻮﻓﯧﻦ ﻗﻮﻏﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﻳﺮﻭﭘﻼﻥ ﭼﻮﯓ ﺋﻪﺗﺮﯨﺘﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﯗﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ .1936 - ﻳﯩﻠﻰ ﭘﻮﻟﻜﻮﯞﻧﯧﻜﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ، ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻣﯩﻨﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﻰ ﮬﺎﯞﺍ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ،1938 - ﻳﯩﻠﻰ ﺑﯘ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .1945 - ﻳﯩﻠﻰ 5 - ﺋﺎﻳﺪﺍ ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ، ﺋﯘ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻠﯩﻘﻼﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ ﮬﺎﯞﺍ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﯟﯨﺘﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ، ﺋﯘ ﺑﯘ ﺗﻪﻟﻪﭘﻨﻰ ﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ، ﮬﻪﻣﺪﻩ 5 - ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 24 - ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭ ﻻﮔﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺯﻩﮬﻪﺭﻟﻪﭖ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻥ . ﺋﯘ ﮬﻪﺭﺑﯩﻴﻠﯩﻚ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ 1938 - ﻳﯩﻠﻰ 2 - ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 1 - ﻛﯜﻧﻰ ﮔﯧﻨﺮﺍﻝ ﻣﺎﻳﻮﺭﻟﯘﻗﻘﺎ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ .1940 - ﻳﯩﻠﻰ 1 - ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 1 - ﻛﯜﻧﻰ ﮔﯧﻨﺮﺍﻝ ﻟﯧﻴﺘﻨﺎﻧﺘﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ .1940 - ﻳﯩﻠﻰ 7 - ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 19 - ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﭘﻮﻟﻜﻮﯞﻧﯧﻜﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ .1943 - ﻳﯩﻠﻰ 2 - ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 16 - ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﭘﻮﻟﻜﻮﯞﻧﯧﻜﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ .1945 - ﻳﯩﻠﻰ 4 - ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 25 - ﻛﯜﻧﻰ ﮬﺎﯞﺍ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﻣﺎﺭﺷﺎﻟﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ .