ئىرۋىن روممىل

ئورنى Wikipedia

مارشاللىق ھۇقۇقىنىڭ سىمۇۋۇلى

ئىرۋىن روممىل

ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯘﺭﯗﺷﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪﻩ ، ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﺪﻩ ﺯﻭﺭ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻣﺎﮬﯩﺮ ﮔﯧﻨﯩﺮﺍﻝ - ﻣﺎﺭﺷﺎﻟﻼﺭ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ . ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﮭﺎﻟﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﯩﭽﻪ : ﺋﯩﻤﭙﯩﺮﯨﻴﻪ ﻣﺎﺭﺷﺎﻟﻰ - ﮬﯧﺮﻣﺎﻥ ﮔﻮﺭﯨﻦ

1893 - ﻳﯩﻠﻰ 12 - ﻳﺎﻧﯩﯟﺍﺭ ﺑﺎﯞﺍﺭﯨﻴﻪ ﺷﯩﺘﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺭﻭﺳﯩﻨﮭﺎﻣﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﻟﯩﻨﺒﺎﺩې ﺩﺍﭼﯩﺴﯩﺪﺍ ﺑﻴﻮﺭﯗﻛﺮﺍﺕ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﻩ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ . 1912 - ﻳﯩﻠﻰ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺳﻪﭘﻜﻪ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ ، ﻛﺎﺭﻟﺴﺮﯗﺥ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﯩﯟﻯ ﯞﻩ ﻟﯩﺴﯩﻔﯧﺮ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺋﯩﻨﺴﯩﺘﺘﯘﺗﯩﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻥ . ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯘﺭﯗﺷﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ . ﻛﯩﻴﯩﻦ ﭘﺎﺭﻻﻣﯧﻨﺖ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ، ﭘﺮﯗﺳﺴﯩﻴﻪ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻯ ، ﺋﺎﯞﯨﺌﺎﺗﺴﯩﻴﻪ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻯ ، ﮬﺎﯞﺍ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻰ ، ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻛﻮﻣﯩﺘﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺭﻩﺋﯩﺴﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺗﯩﮕﻪﻥ . ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﺴﻰ - ﮬﺎﯞﺍ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﺑﺎﺵ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ، 1938 - ﻳﯩﻠﻰ 4 - ﻓﯧﯟﺭﺍﻝ ﮬﺎﯞﺍ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﻣﺎﺭﺷﺎﻟﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ . 1940 - ﻳﯩﻠﻰ 19 - ﺋﯩﻴﯘﻝ ﺋﯩﻤﭙﯩﺮﯨﻴﻪ ﻣﺎﺭﺷﺎﻟﻰ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ . 1945 - ﻳﯩﻠﻰ 20 - ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﻞ ﺳﺎﺑﯩﻖ ﺳﻮﯞﯨﺖ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﻰ ﺑﯧﺮﻟﯩﻨﻐﺎ ﻗﯩﺴﺘﺎﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﯘ ﺑﺎﯞﺍﺭﯨﻴﻪﮔﻪ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ . 1945 - ﻳﯩﻠﻰ 23 - ﺋﺎﭘﺮﯨﻞ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﻟﻐﺎﻥ . 1945 - ﻳﯩﻞ 15 - ﺋﯚﻛﺘﻪﺑﯩﺮ ( ﺑﻪﺯﻯ ﻣﺎﺗﯩﺮﻳﺎﻟﻼﺭﺩﺍ 1946 - ﻳﯩﻠﻰ 15 - ﺋﯚﻛﺘﻪﺑﯩﺮ - ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ ) ﻛﯧﭽﯩﺪﻩ ، ﻧﻴﯘﺭﻧﺒﯧﺮﮒ ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺳﻮﺗﻰ ﻧﺎﺗﺴﯧﺴﺖ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﺋﯧﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺑﯘﺭﯗﻥ ، ﮔﻮﺭﯨﻦ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰﻻ ﺯﻩﮬﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺋﯚﻟﯜﯞﺍﻟﻐﺎﻥ . ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺳﻪﮬﻪﺭﺩﻩ ﮔﻮﺭﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭ ﻻﮔﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻰ ﺋﺎﻧﺪﯨﺮﯗﺱ ﺷﺎﯕﺸﻴﺎﯞ ﮔﻮﺭﯨﻦ ﺩﺍﺭﻏﺎ ﺋﯧﺴﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﺎﺧﺸﺎﻡ ﺳﺎﺋﻪﺕ 10 ﺩﯨﻦ 45 ﻣﯩﻨﯘﺕ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﻛﺎﻟﻲ ﺳﺌﺎﻧﺪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺯﻩﮬﻪﺭﻟﻪﭖ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﯟﺍﻟﺪﻯ - ﺩﻩﭖ ﺟﺎﻛﺎﺭﻟﯩﻐﺎﻥ .