Jump to content

ئ.ئ.ئۇ.ق.

ئورنى Wikipedia

GDP ﻧﯩﯔ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺧﻪﺕ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ (Gross Domestic Product) ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﻪﭘﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﺎﺭﺗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺸﯩﺪﯗﺭ, ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﺑﯩﺮ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﺭﺍﻳﻮﻧﻨﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﮪﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ.

ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ, ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ = ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻝ ﭼﯩﻘﯩﻤﻰ (ﺋﺎﮪﺎﻟﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻟﻰ + ﮪﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻟﻰ) + ﻣﻪﺑﻠﻪﻍ ﺳﯧﻠﯩﺶ + ﺳﺎﭖ ﺋﯧﻜﺴﭙﻮﺭﺕ (ﺋﯧﻜﺴﭙﻮﺭﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﻤﭙﻮﺭﺗﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﻰ) دۇر.

مەنبئەلەر[تەھرىرلەش]

  1. http://m.bashlan.com/index.php?m=show&id=45039
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Gross_domestic_product