بۇخارېست

ئورنى Wikipedia


بۇخارېست بولسا رۇمىنىيە دىكى بىر شەھەردۇر. بۇخارېستنىڭ 1،931،838 نوپۇسى بار، 228 كۇۋادىرات كىلومېتىر دائىرائىقىدا نوپۇس جايلاشقان، خىمالىكاڭ لىك 44.25°، خارىكى ئۇزۇنلۇك 26°6.