تارىخ

ئورنى Wikipedia

تارىخ يعني گچجكدن دانيشماق