Jump to content

مۇقەددەس روھ

ئورنى Wikipedia

Muqeddes Roh:Hudaning rohini korsutidu.Kona ehde devride (Tevrat devride) Huda rohini oz hizmitide buluvatkan peyghemberler , rohaniylar, padishahlar ve tallighan bashka ademlerge ata qikilatti. Yengi ehde devride bolsa Huda barliq etiqtchilargha oz rohini ata qilidu.Injilda Hezriti Eysa mudak deydu: Men silerge Atamning yenindin yardemchi, yeni heqiqetke bashlighachi Muqqeddes Rohni evetimen. U Atamning yenidin kilip, manga guvaliq beridu. Silermu manga guvaliq berisiler, chunki siler bashtin tartip men bilen birge boldunglar. ( Injil Yuhanna bayan qilghan hosh hever 15-ayet 26- suresi).