ئەنگلىيىگە قاراشلىق ۋىرگىن تاقىم ئاراللىرى

ئورنى Wikipedia
ئەنگلىيىگە قاراشلىق ۋىرگىن تاقىم ئاراللىرى
دۆلەت بايرىقى

ئەنگلىيىگە قاراشلىق ۋىرگىن تاقىم ئاراللىرى بولسا كارىب دېڭىزى جايلاخكان بىر دۇلات. ئۇنىڭ پايتاھتى بولسا رود شەھىرى، ئاڭ قوڭ خاھرى بولسا رود شەھىرى. دۇلات تىلى بولسا ئىنگلىز تىلى. ئازىركى گۇبېرناتور داۋىد پەئارەي. ئازىركى باش ۋەزىر رالپھ ئونەئال. بۇ دۇلات 1967 يىلى مۇستاككىل بولگان، يار مايدانى 153 كۇۋادىرات كىلومەتىر، نوپۇسى 22 مىڭ، بۇلارنىڭ ئاسساسلىك دىنى پروتېستانت دىنى.