بۇرياتىيە

ئورنى Wikipedia
تاتارىستان

بۇرياتىيە بولسا رۇسىيە دىكىبىخاھار 2002 نوپۇس بار، بۇرياتىيەنىڭ 981،238 نوپۇسىبار، 351،300 كۇۋادىرات كىلومەتىر دائىرائىقىدا نوپۇس جايلاخكان.