جېڭجۇ شەھىرى

ئورنى Wikipedia
جېڭجۇ شەھىرى
جېڭجۇ شەھىرى
جېڭجۇ شەھىرى


جېڭجۇ شەھىرى
جېڭجۇ شەھىرى

جېڭجۇ شەھىرى بولسا جۇڭگو خېنەن ئۆلكىسى دىكىبىخاھار 20067 نوپۇس بار، جېڭجۇنىڭ 7،243،000 نوپۇسىبار، 972.7 كم² دائىرائىقىدا نوپۇس جايلاخكان، خىمالىكاڭ لىك 34.45°، خارىكى ئۇزۇنلۇك 113°38، پوقتانومۇرى 450000 رايۇننومۇرى 371.

تارىخ[تەھرىر]

جۇغراپىيە[تەھرىر]

مەمۇرىي رايون[تەھرىر]

ئىقتىساد[تەھرىر]

ئاساسىي قۇرۇلۇش[تەھرىر]

نۇپوس ئىستاتىستىكا[تەھرىر]

تەربىيە[تەھرىر]

ساياھەتچىلىك[تەھرىر]

مائارىپ[تەھرىر]

تەنھەرىكەت يىغىنى[تەھرىر]

سىرتقى ئۇلاش[تەھرىر]