خاڭجۇ شەھىر

ئورنى Wikipedia
خاڭجۇ شەھىر
خاڭجۇ شەھىر
خاڭجۇ شەھىر
خاڭجۇ شەھىر
خاڭجۇ شەھىر

خاڭجۇ شەھىر بولسا جۇڭگو جېجياڭ ئۆلكىسى دىكىبىخاھار 2007 نوپۇس بار، خاڭجۇنىڭ 6،400،000 نوپۇسىبار، 379.9 كم² دائىرائىقىدا نوپۇس جايلاخكان، خىمالىكاڭ لىك 30.15°، خارىكى ئۇزۇنلۇك 120°10، پوقتانومۇرى 310000 رايۇننومۇرى 571.

تارىخ[تەھرىر]

جۇغراپىيە[تەھرىر]

مەمۇرىي رايون[تەھرىر]

ئىقتىساد[تەھرىر]

ئاساسىي قۇرۇلۇش[تەھرىر]

نۇپوس ئىستاتىستىكا[تەھرىر]

تەربىيە[تەھرىر]

ساياھەتچىلىك[تەھرىر]

مائارىپ[تەھرىر]

تەنھەرىكەت يىغىنى[تەھرىر]

سىرتقى ئۇلاش[تەھرىر]