چىچىخار شەھىرى

ئورنى Wikipedia
چىچىخار شەھىرى
چىچىخار شەھىرى
چىچىخار شەھىرى
چىچىخار شەھىرى

چىچىخار شەھىرى بولسا جۇڭگو خېيلوڭجياڭ ئۆلكىسى دىكىبىخاھار 2005 نوپۇس بار، چىچىخارنىڭ 6،011،000 نوپۇسىبار، خىمالىكاڭ لىك 47.20°، خارىكى ئۇزۇنلۇك 123°58، پوقتانومۇرى 161000 رايۇننومۇرى 0452.

تارىخ[تەھرىر]

جۇغراپىيە[تەھرىر]

مەمۇرىي رايون[تەھرىر]

ئىقتىساد[تەھرىر]

ئاساسىي قۇرۇلۇش[تەھرىر]

نۇپوس ئىستاتىستىكا[تەھرىر]

تەربىيە[تەھرىر]

ساياھەتچىلىك[تەھرىر]

مائارىپ[تەھرىر]

تەنھەرىكەت يىغىنى[تەھرىر]

سىرتقى ئۇلاش[تەھرىر]