باۋتۇ شەھىر

ئورنى Wikipedia
باۋتۇ شەھىر
باۋتۇ شەھىر
باۋتۇ شەھىر

باۋتۇ شەھىر بولسا جۇڭگو ئىچكى موڭغۇل ئاپتونۇم رايونى دىكىبىخاھار 2006 نوپۇس بار، باۋتۇنىڭ 2،460،000 نوپۇسىبار، 88.6 كم² دائىرائىقىدا نوپۇس جايلاخكان، خىمالىكاڭ لىك 41.20°، خارىكى ئۇزۇنلۇك 109°50، پوقتانومۇرى 140000 رايۇننومۇرى 0472.

تارىخ[تەھرىر]

جۇغراپىيە[تەھرىر]

مەمۇرىي رايون[تەھرىر]

ئىقتىساد[تەھرىر]

ئاساسىي قۇرۇلۇش[تەھرىر]

نۇپوس ئىستاتىستىكا[تەھرىر]

تەربىيە[تەھرىر]

ساياھەتچىلىك[تەھرىر]

مائارىپ[تەھرىر]

تەنھەرىكەت يىغىنى[تەھرىر]

سىرتقى ئۇلاش[تەھرىر]