بېڭبۇ شەھەرى

ئورنى Wikipedia
بېڭبۇ شەھىر
بېڭبۇ شەھىر
بېڭبۇ شەھىر
بېڭبۇ شەھىر

بېڭبۇ شەھىر بولسا جۇڭگو ئەنخۇي ئۆلكىسى دىكىبىخاھار 2002 نوپۇس بار، بېڭبۇنىڭ 3،469،700 نوپۇسىبار، 5،952 كۋادرات كىلومېتىر دائىرائىقىدا نوپۇس جايلاخكان، خىمالىكاڭ لىك 32.56°، خارىكى ئۇزۇنلۇك 117°21، پوقتانومۇرى 233000 رايۇننومۇرى 0552.

تارىخ[تەھرىر]

جۇغراپىيە[تەھرىر]

مەمۇرىي رايون[تەھرىر]

ئىقتىساد[تەھرىر]

ئاساسىي قۇرۇلۇش[تەھرىر]

نۇپوس ئىستاتىستىكا[تەھرىر]

تەربىيە[تەھرىر]

ساياھەتچىلىك[تەھرىر]

مائارىپ[تەھرىر]

تەنھەرىكەت يىغىنى[تەھرىر]

سىرتقى ئۇلاش[تەھرىر]