داتۇڭ شەھىر

ئورنى Wikipedia
داتۇڭ شەھىر
داتۇڭ شەھىر
داتۇڭ شەھىر
داتۇڭ شەھىر
داتۇڭ شەھىر

داتۇڭ شەھىر بولسا جۇڭگو شەنشى ئۆلكىسى دىكىبىخاھار 2007 نوپۇس بار، داتۇڭنىڭ 3،159،700 نوپۇسىبار، خىمالىكاڭ لىك 40.06°، خارىكى ئۇزۇنلۇك 113°17، پوقتانومۇرى 037000 رايۇننومۇرى 352.

تارىخ[تەھرىر]

جۇغراپىيە[تەھرىر]

مەمۇرىي رايون[تەھرىر]

ئىقتىساد[تەھرىر]

ئاساسىي قۇرۇلۇش[تەھرىر]

نۇپوس ئىستاتىستىكا[تەھرىر]

تەربىيە[تەھرىر]

ساياھەتچىلىك[تەھرىر]

مائارىپ[تەھرىر]

تەنھەرىكەت يىغىنى[تەھرىر]

سىرتقى ئۇلاش[تەھرىر]