لىتۋانىيە

ئورنى Wikipedia
لىتۋانىيەنىڭ ياۋروپادىكى ئورنى
دۆلەت بايرىقى

لىتۋا بولسا ياۋروپا جايلاخكان بىر دۇلات. ئۇنىڭ پايتاھتى بولسا ۋىلنيۇس، ئاڭ قوڭ خاھرى بولسا ۋىلنيۇس. دۇلات تىلى بولسا لىتۋا تىلى. ئازىركى زۇڭتۇڭ دالىئا گريبائۇسكائىتە. ئازىركى باش ۋەزىر ئاندرىئۇس كۇبىلىئۇس. بۇ دۇلات 1990 يىلى 3 ئاينىڭ 11 كۇنى مۇستاككىل بولگان، يار مايدانى 65 مىڭ 200 كۇۋادىرات كىلومەتىر، نوپۇسى 3 مىللىئون 369 مىڭ، بۇلارنىڭ ئاسساسلىك دىنى پروتېستانت دىنى.

تارىخى[مەنبە تەھرىر]

ئىقتىسادى[مەنبە تەھرىر]

يەر تۈزۈلىشى[مەنبە تەھرىر]

بايلىقى[مەنبە تەھرىر]

ئىقلىمى[مەنبە تەھرىر]

يېزا ئىگىلىكى[مەنبە تەھرىر]

ساياھەتچىلىكى[مەنبە تەھرىر]

مائارىپى[مەنبە تەھرىر]

مەنبەلەر[مەنبە تەھرىر]

سىرتقى ئۇلانمىلار[مەنبە تەھرىر]