دۆلەتلەر تېزىملىكى

ئورنى Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
CIA WorldFactBook-Political world.svg

تىزىملىكتە 26 دۆلەت بار بولۇپ، خەلقئارادا ئىتىراپ قىلىنغان 500 دۆلەت ۋە ب د ت غا ئەزا 193 مەملىكەت ۋە ۋاتىكان قاتارلىقلار.

قاراڭ: ئېتىراپ قىلىنمىغان دۆلەتلەر

خەرىتىلەردە بايراقلىرى بىلەن كۆرسىتىلگەن دۇنيانىڭ سىياسىي خەرىتىسى

دۇنيا ئەللىرى[تەھرىرلەش]

ئەلىڧبەلىك رېتى دۆلەت ئىزاھات پۇل بىرلىكى نۇڧۇسى (2010)
01 ئابغازىيە Flag of the Republic of Abkhazia.svg كاڧكازىيە ئابغازىيە ئاپسارى, رۇبىلى رۇسىيە 240,000
02 ئاڧغانىستان Flag of Afghanistan.svg ئاسىيا ئاڧغانى (Afgani) 25.500.000
03 ئالمانىيە Flag of Germany.svg ئوتتۇرا ياۋرۇپا ياۋرو (Euro) 80.439.000
04 ئامېرىكا قوشما شىتاتلىرى Flag of the United States (Pantone).svg شىمالىي ئامېرىكا ئا ق ش دوللىرى(USD\$) 316.418.000
05 ئاندوررا Flag of Andorra.svg غەربىي ياۋروپا ياۋرو (Euro) 88.825
06 ئانگولا Flag of Angola.svgجەنۇبىي ئامېرىكا كۋانزا(Kwanza) 20.609.300
07 ئانتىگۇئا ۋە باربۇدا Flag of Antigua and Barbuda.svg كارايىپلەر شەرقىي كارايپ دوللارى 85.632 (≈)
08 ئارگېنتىنا Flag of Argentina.svg جەنۇبىي ئامېرىكا پېسۇ 39.180.137
09 ئالبانىيە Flag of Albania.svg بالقان لەك 2.821.977
10 ئاۋسترالىيە Flag of Australia.svg ئوكيانىيە ئاۋسترالىيە دوللارى 23.111.910
11 ئاۋسترىيە Flag of Austria.svg ئوتتۇرا ياۋرۇپا ياۋرو (Euro) 8.464.555
12 ئەزەربەيجان Flag of Azerbaijan.svg كاڧكازىيە ئازەرى ماناتى 9.235.100
13 باھاما Flag of the Bahamas.svg كارايىپلار باھاما دوللارى 351.109
14 بەھرېيىن Flag of Bahrain.svg پارس قولتۇقى بەھرەين دىنارى 1.234.570
15 بېنگال Flag of Bangladesh.svg جەنۇبىي ئاسىيا تاكا 158.570.535
16 باربادوس Flag of Barbados.svg كارايىپلەر باربادوس دوللارى 284.589
17 غەربىي سەھرا Flag of the Sahrawi Arab Democratic Republic.svg غەربىي ئاڧرىقا ماراكەش دەرھەمى 568.250
18 بېلگىيە Flag of Belgium.svg ئوتتۇرا ياۋرۇپا ياۋرو (Euro) 11.156.000
19 بېلىزە Flag of Belize.svg جەنۇبىي ئامېرىكا بېلىزە دوللارى 313.000
20 بېنىن Flag of Benin.svg غەربىي ئاڧرىقا غەربىي ئاڧرىقا CFA ڧرانكى 9,983,884
21 بېلىرۇسسىيە Flag of Belarus.svg شىمالىي ياۋروپا بېلرۇس رۇبلىسى 9.029.365
22 بۇتان Flag of Bhutan.svg ھىندىستان چوڭ قۇرۇقلىقى نگۇلترۇم، رۇپىيەھىندىستان 737.320
23 ئىمارات Flag of the United Arab Emirates.svg ئەرەب يېرىم ئارىلى دەرھەم 8.264.070
24 بولىۋىيە Flag of Bolivia (state).svg جەنۇبىي ئامېرىكا بولىۋىيانو 40.117.100
25 بوسنىيە گرىتسگوۋىنا Flag of Bosnia and Herzegovina.svg بالقان ماركا 3.839.725
26 بوتسۋانا Flag of Botswana.svg جەنۇبىي ئامېرىكا پۇلا 2.024.904
27 برازىلىيە Flag of Brazil.svg جەنۇبىي ئامېرىكا رېئال 193.944.886
28 برۇنېي Flag of Brunei.svg بورنېئو ئارىلى برۇنېي دوللارى 388.190
29 بۇلغارىيە Flag of Bulgaria.svg بالقان لېۋ 7.282.040
30 بۇركىنا ڧاسو Flag of Burkina Faso.svg غەربىي ئاڧرىقا ئاڧرىقا ڧرانكى 17.322.800
31 بۇرۇندى Flag of Burundi.svg ئوتتۇرا ئاڧرىقا بۇرۇندى ڧرانكى 8,053,574
32 ئالجىرىيە Flag of Algeria.svg شىمالىي ئاڧرىقا دىنار 37.900.000
33 جىبۇتى Flag of Djibouti.svg شەرقىي ئاڧرىقا ڧرانك 793.000
34 چاد Flag of Chad.svg ئوتتۇرا ئاڧرىقا ئاڧرىقا ڧرانكى 12.825.000
35 چېخىيە Flag of the Czech Republic.svg ئوتتۇرا ياۋروپا چېخ كورۇناسى 10.512.000
36 جۇڭگو Flag of the People's Republic of China.svg شەرقىي ئاسىيا يۈەن 1.359.250.000
37 تاغلىق قاراباغ جۇمھۇرىيىتى Flag of Artsakh.svg كاڧكازىيە (قانۇنەن Flag of Azerbaijan.svg ئەزەربەيجانغا تەۋە) ئەرمەنى درامى 141.400
38 دانىيە Flag of Denmark.svg ئىسكاندىناۋىيە دانىيە كرونى 5.605.836
39 شەرقىي تىمور Flag of East Timor.svg شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئا ق ش دوللارى
40 دومىنىكان جۇمھۇرىيىتى Flag of the Dominican Republic.svg كارايىپلەر دېزۇ 9.456.000
41 دومىنىكا Flag of Dominica.svg كارايىپ شەرقىي كارايىپ دوللارى 72.660
42 ئېكۋادور Flag of Ecuador.svg جەنۇبىي ئامېرىكا ئا ق ش دوللارى 15.500.000
43 ئېكۋاتور گۋىنيېسى Flag of Equatorial Guinea.svg ئوتتۇرا ئاڧرىقا CFA ڧرانكى 676.000
44 ئەل سالۋادور Flag of El Salvador.svg ئوتتۇرا ئامېرىكا كولون 6.183.000
45 ھېندونېزىيە Flag of Indonesia.svg شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا رۇپىيەھ 237.641.326
46 ئېرىترېيە Flag of Eritrea.svg شەرقىي ئاڧرىقا ناكڧا 5.673.520
47 ئەرمەنىيە Flag of Armenia.svg كاڧكازىيە درام 3.024.100
48 ئېستونىيە Flag of Estonia.svg بالتىق ئەللىرى ياۋرو (Euro) 1.286.550
49 ئېڧىئوپىيە Flag of Ethiopia.svg شەرقىي ئاڧرىقا بىرر 86.600.000
50 ماراكەش Flag of Morocco.svg غەربىي ئاڧرىقا دەرھەم 32.987.800
51 ڧىجى Flag of Fiji.svg تېنچ ئوكيان ڧىجى دوللارى 858.038
52 ڧىل تىشى ساھىللىرى Flag of Côte d'Ivoire.svg غەربىي ئاڧرىقا ئاڧرىقا ڧرانكى 23.202.000
53 ڧىلىپپىن Flag of the Philippines.svg جەنۇبىي ئاسىيا پېسو 98.176.000
54 پەلەستىن Flag of Palestine.svg ئوتتۇرا شەرق جۈنەيمىسىر، شىكەلئىسرائىلىيە، دىنارئىئوردان، ڧوندستىرلىڭپەلەستىن 4,550,368
55 ڧىنلاندىيە Flag of Finland.svg ئىسكاندىناۋىيە مارىككا 5.434.000
56 ڧرانسىيە Flag of France.svg ئوتتۇرا ياۋروپا ڧرانك، ياۋرو 65.707.000
57 گابون Flag of Gabon.svg ئوتتۇرا ئاڧرىقا ئاڧرىقا ڧرانكى 1.672.000
58 گامبىيە Flag of The Gambia.svg غەربىي ئاڧرىقا دالاسى 1.705.000
59 گانا Flag of Ghana.svg غەربىي ئاڧرىقا جەدى 24.658.823
60 گىنە Flag of Guinea.svg غەربىي ئاڧرىقا ڧرانك 10,628,972
61 گىنە بىسسائو Flag of Guinea.svg غەربىي ئاڧرىقا CFA ڧرانكى 1.628.603
62 گرېنادا Flag of Guinea.svg كارايىپلەر شەرقىي كارايىپ دوللارى 103,000
63 گايانا Flag of Guinea.svg جەنۇبىي ئامېرىكا گۇيانا دوللارى 784.894
64 گۋاتېمالا Flag of Guinea.svg ئوتتۇرا ئامېرىكا قۇئەتزال 12.800.000
65 جەنۇبىي ئافرىقا Flag of Guinea.svg جەنۇبىي ئاڧرىقا راندى 52.981.991
66 كورىيە Flag of Guinea.svg يىراق شەرق ۋون 50.219.669
67 جەنۇبىي ئوسېتىيە Flag of South Ossetia.svg كاڧكازىيە رۇس رۇبلىسى 70,000
68 جەنۇبىي سۇدان Flag of South Sudan.svg ئوتتۇرا ئاڧرىقا لىرا 13.000.000
69 گۇرجىستان Flag of Guinea.svg كاڧكازىيە لارى 4.483.800
70 ھايتى Flag of Guinea.svg كارايىپلەر گوردې 10.413.211
71 كرودىيە Flag of Guinea.svg بالقانلار كۇنا 4.290.612
72 ھىندىستان Flag of Guinea.svg ھىندىستان چوڭ قۇرۇقلىغى رۇپىي 1.232.320.000
73 گوللاندىيە Flag of Guinea.svg غەربىي ياۋروپا ياۋروپا (Euro) 16.795.200
74 ھوندۇراس Flag of Guinea.svg ئوتتۇرا ئامېرىكا Lempira 8.385.072
75 ئىراق Flag of Guinea.svg ئوتتۇرا شەرق دىنار 35.404.000
76 ئەنگىلىيە Flag of Guinea.svg غەربىي شىمالىي ياۋروپا ڧوندستىرىلىڭ 63.181.775
77 ئىران Flag of Guinea.svg ئوتتۇرا شەرق رىيال 76.807.000
78 ئىرلاندىيە Flag of Guinea.svg غەربىي ياۋروپا ياۋرو (Euro) 4.585.400
79 ئىسپانىيە Flag of Guinea.svg ئىبەر يېرىم ئارىلى ياۋرو (Euro) 47.059.533
80 ئىسرائىلىيە Flag of Guinea.svg ئوتتۇرا شەرق شەكەل 8.051.200
81 شۋېتسىيە Flag of Guinea.svg ئىسكاندىناۋىيە كرون 9.588.569
82 شۋېتسارىيە Flag of Guinea.svg ئوتتۇرا ياۋروپا ڧرانك 8.058.100
83 ئىتالىيە Flag of Guinea.svg جەنۇبىي ياۋروپا ياۋرو (Euro) 59.704.082
84 ئىسلاندىيە Flag of Guinea.svg شىمالىي ياۋروپا كرون 323.810
85 يامايكا Flag of Guinea.svg كارايىپلەر يامايكا دوللارى 2.715.000 2013
86 ياپونىيە Flag of Guinea.svg يىراق شەرق يېن 127.350.000
87 كامبودژا Flag of Guinea.svg شەرقىي ئاسىيا رىئەل 15.135.000
88 كامېرۇن Flag of Guinea.svg ئوتتۇرا ئاڧرىقا ئاڧرىقا ڧرانكى 20.386.799
89 كانادا Flag of Guinea.svg شىمالىي ئامېرىكا كانادا دوللارى 35.141.542
90 قاراداغ Flag of Guinea.svg بالقانلار ياۋرو (Euro) 684,736
91 قاتار Flag of Guinea.svg ئوتتۇرا شەرق رىيال 2.155.446
92 قازاقىستان Flag of Guinea.svg ئوتتۇرا ئاسىيا، تۈرك جۇمھۇرىيىتى تەڭگە 17.028.000
93 كېنىيە Flag of Guinea.svg شەرقىي ئاڧرىقا شىلىڭ 44.354.000
94 قىرغىزىستان Flag of Guinea.svg ئوتتۇرا ئاسىيا، تۈرك جۇمھۇرىيىتى سوم 5.551.900
95 سىپرۇس Flag of Guinea.svg ئوتتۇرا يەر دېڭىزى ياۋرو (Euro) 803.147
96 كىرىباتى Flag of Guinea.svg تېنچ ئوكيان دوللار (ئاۋسترالىيە) 106.461
97 كولومبىيە Flag of Guinea.svg جەنۇبىي ئامېرىكا پېسو 47.181.000
98 كومور ئاراللىرى Flag of Guinea.svg ھىندى ئوكيان ڧرانك 798.000
99 كونگو جۇمھۇرىيىتى قېلىپ:Bayraksimge ئوتتۇرا ئاڧرىقا ڧرانك 4.448.000
100 كونگو دېموكراتىك جۇمھۇرىيىتى قېلىپ:Bayraksimge ئوتتۇرا ئاڧرىقا ڧرانك 67.514.000
101 كوسوۋو قېلىپ:Bayraksimge بالقان، كۆپ دۆلەت ئىتىراپ قىلمايدۇ ياۋرو 1.739.825
102 كوستارىكا قېلىپ:Bayraksimge ئوتتۇرا ئامېرىكا كولون 4.667.096
103 كۇۋەيت قېلىپ:Bayraksimge ئوتتۇرا شەرق كۇۋيت دىنارى 3.558.054
104 شىمالىي سېپرۇس تۈرك جۇمھۇرىيىتى قېلىپ:Bayraksimge ئوتتۇرا يەر دېڭىزى، تۈرك جۇمھۇرىيىتى تۈرك لىراسى 294.906
105 چاۋشيەن دېموكراتىك خەلق جۇمھۇرىيىتى قېلىپ:Bayraksimge ئۇزاق شەرق چاۋشيەن ۋونى 24.895.000
106 كۇبا قېلىپ:Bayraksimge كارايىپلەر پېزو 11.163.934
107 لائوس قېلىپ:Bayraksimge ھىندىچىنى كىپ 6.580.800
108 لېسوتو قېلىپ:Bayraksimge جەنۇبىي ئاڧرىقا لوتى ۋە راند 1.876.633
109 لىتۋا قېلىپ:Bayraksimge بالتىق بويى. ياۋرو 2.013.400
110 لىبېرىيە قېلىپ:Bayraksimge غەربىي ئاڧرىقا لىبېرىيە دوللارى 3.887.886
111 لىۋىيە قېلىپ:Bayraksimge شىمالىي ئاڧرىقا دىنار 6.202.000
112 لىختېنشتېين قېلىپ:Bayraksimge ئىككى دۆلەت تەرىپدىن ئېتىراڧ قىلنغان ئوتتۇرا ياۋروپا دۆلىتى ڧرانك 36.281
113 لاتۋىيە قېلىپ:Bayraksimge بالتىق بويى لىتاس 2.955.986
114 لىۋان قېلىپ:Bayraksimge ئوتتۇرا شەرق لىۋان لىراسى 4.822.000
115 ليۇكسېمبۇرگ قېلىپ:Bayraksimge غەربىي ياۋروپا ياۋرو 36.288
116 ھونگىرىيە قېلىپ:Bayraksimge ئوتتۇرا ئاڧرىقا ڧورىنت 9.906.000
117 ماداغاسقار قېلىپ:Bayraksimge ئاڧرىقىنىڭ شەرقى جەنۇبىغا يېقىن ئارال ڧرانك 20.696.070
118 ماكېدونىيە قېلىپ:Bayraksimge بالقانلار. دىنار 2.059.794
119 مالاۋى قېلىپ:Bayraksimge كونا ئىسمى نيئاسالاند بولغان بىر ئاڧرىقا دۆلىتى. كۋاچا 16.310.431  (?)
120 مالدىۋ ئاراللىرى قېلىپ:Bayraksimge ھىندىستان يېرىم ئارىلىغا يېقىن بىر ئارال دۆلەت. رۇڧىيا 317.280
121 مالايسىيا قېلىپ:Bayraksimge شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا رىنگىت 28.334.135
122 مالى قېلىپ:Bayraksimge ئاڧرىقا ڧرانك 15.302.000
123 مالتا قېلىپ:Bayraksimge ئوتتۇرا يەر دېڭىزى دۆلىتى لىرا 416.055
124 مارشال تاقىم ئاراللىرى قېلىپ:Bayraksimge تېنچ ئوكيان ئا ق ش دوللارى 61.963
125 مېكسىكا قېلىپ:Bayraksimge ئوتتۇرا ئامېرىكا پېسۇ 117.409.830
126 مىسىر قېلىپ:Bayraksimge شىمالىي ئاڧرىقا جۈنەي 83.661.000
127 مىكرونېزىيە فېدېراتسىيىسى قېلىپ:Bayraksimge تېنچ ئوكياندا ئارال دۆلىتى ئا ق ش دوللارى 101.351
128 موڭغۇلىيە قېلىپ:Bayraksimge ئوتتۇرا ئاسىيا توگرات 2.754.685
129 مولدوۋا قېلىپ:Bayraksimge قارا دېڭىزنىڭ شىمالى. لەئو 3.559.500
130 موناكو قېلىپ:Bayraksimge غەربىي شىمالىي ئاق دېڭىز بويى ياۋرو 32.985
131 ماۋرىتانىيە قېلىپ:Bayraksimge سەھرايى كەبىر ئوۋگۇيا 3.461.000
132 ماۋرىتىئۇس قېلىپ:Bayraksimge ھىندى ئوكيان ماۋرىتىئۇس رۇپىيەسى 1,237,091
133 موزامبىك قېلىپ:Bayraksimge شەرقى جەنۇبى ئاڧرىقا مەتىكال 23.700.715
134 بىرما قېلىپ:Bayraksimge جەنۇبىي ئاسىيا كيات 50.519.000
135 نامىبىيە قېلىپ:Bayraksimge غەربىي جەنۇبى ئاڧرىقا نامىبىيە دوللارى 2.133.077
136 ناۋرۇ قېلىپ:Bayraksimge تېنچ ئوكياندا ئارال دۆلىتى ئاۋۇسترالىيە دوللارى 10.000
137 نېپال قېلىپ:Bayraksimge ھىمالايا نېپال روپىيەسى 26.494.509
138 نىكاراگۇئا قېلىپ:Bayraksimge ئوتتۇرا ئامېرىكا كوربوبائ 6.071.045
139 نىگېر قېلىپ:Bayraksimge غەربىي ئاڧرىقا ڧرانك 17.129.077
140 نىگېرىيە قېلىپ:Bayraksimge ئاڧرىقا - گىنە قولتۇقى نائىرا 173.615.000
141 نورۋېگىيە قېلىپ:Bayraksimgeئىسكاندىناۋ دۆلىتى كرون 5.063.709
142 ئوتتۇرا ئافرىقا جۇمھۇرىيىتى قېلىپ:Bayraksimge مەركەزى ئاڧرىقا ڧرانك 4.416.000
143 ئۆزبېكىستان قېلىپ:Bayraksimge ئوتتۇرا ئاسىيا، تۈرك جۇمھۇرىيىتى سوم 29.559.100
144 پاكىستان قېلىپ:Bayraksimge ئوتتۇرا ئاسىيا پاكىستان روپىيەسى 183.900.000
145 پائۇلو قېلىپ:Bayraksimge شىمالىي ئاڧرىقا ئا ق ش دوللارى 20,842
146 پاناما قېلىپ:Bayraksimge ئوتتۇرا ئامېرىكا بالبوئا 3.405.813
147 پاپۇئا يېڭى گۋىنېيە قېلىپ:Bayraksimge يېڭى گۋىنىيە ئارىلىنىڭ شەرقىدىكى بىر دۆلەت كىنە 7.059.653
148 پاراگۋاي قېلىپ:Bayraksimge شىمالىي ئامېرىكا گۇئارانى 6.672.631
149 پېرۇ قېلىپ:Bayraksimgeشىمالىي ئامېرىكا يېڭى سول 30.475.144
150 پولشا قېلىپ:Bayraksimge شەرقىي ياۋروپا زىلوتى 38.533.299
151 پورتۇگالىيە قېلىپ:Bayraksimge جەنۇبىي ياۋروپا ياۋرو 10.562.178
152 رۇمىنىيە قېلىپ:Bayraksimge بالقانلاردا بىر ئەل لېۋ 20.121.641
153 رۋاندا قېلىپ:Bayraksimge ئوتتۇرا ئاڧرىقا دۆلىتى ڧرانك 10.515.973
154 روسىيە ڧدراتسىيىسى قېلىپ:Bayraksimge دۇنيادا يەر مەيدانى ئەڭ چۋڭ ئەل، ياۋروپا رۇبلى 143.400.000
155 Saint Kitts ve Nevis قېلىپ:Bayraksimge Bir Karayip ülkesi. Doğu Karayip Doları 51.300
156 Saint Lucia قېلىپ:Bayraksimge Bir Karayip ülkesi. Doğu Karayip Doları 183,600
157 Saint Vincent ve Grenadinler قېلىپ:Bayraksimge Bir Karayip ülkesi. Doğu Karayip Doları 120.000
158 Samoa قېلىپ:Bayraksimge Pasifik'te eski adı Batı Samoa olan ülke. Tala 187.820
159 San Marino قېلىپ:Bayraksimge Orta Avrupa'da küçük bir ülke Euro 32.576
160 Sao Tome ve Principe قېلىپ:Bayraksimge Atlas Okyanusu'nda adalar ülkesi. Dobra 178.739
161 Sealand قېلىپ:Bayraksimge İngiltere yakınlarındaki tanınmayan mikro-ülke. Sealand Doları 4 (?)
162 Senegal قېلىپ:Bayraksimge Afrika ülkesi. CFA Frangı 13.711.597
163 Seyşeller قېلىپ:Bayraksimge Hint Okyanusu'nun batısında adalar ülkesi. Seyşeller Rupisi 92,000
164 Sırbistan قېلىپ:Bayraksimge Balkanlarda bir ülke. Sırp Dinarı 7.241.295
165 Sierra Leone قېلىپ:Bayraksimge Bir Batı Afrika ülkesi. Leone 5.865.000
166 Singapur قېلىپ:Bayraksimge Asya'da bir ülke. Singapur Doları 5.310.000
167 Slovakya قېلىپ:Bayraksimge Orta Avrupa'da bir ülke Euro 5.410.728
168 Slovenya قېلىپ:Bayraksimge Orta Avrupa'da bir ülke. Euro 2.060.589
169 Solomon قېلىپ:Bayraksimge Pasifik'te adalar ülkesi. Solomon Doları 561.000
170 Somali قېلىپ:Bayraksimge Afrika boynuzunda bir ülke. Somali Şilini 10.496.000
171 Somaliland قېلىپ:Bayraksimge Hiçbir ülke tarafından tanınmamakta. Somaliland Şilini 3.500.000
172 Sri Lanka قېلىپ:Bayraksimge Seylan adasında bir ülke. Sri Lanka Rupisi 20.277.597
173 Sudan قېلىپ:Bayraksimge Afrika'da bir ülke. Sudan Dinarı 37.964.000
174 Surinam قېلىپ:Bayraksimge Güney Amerika'nın kuzeyinde bir ülke. Surinam Guldeni 534.189
175 Suriye قېلىپ:Bayraksimge Ortadoğu. Suriye Sterlini 21.377.000
176 Suudi Arabistan قېلىپ:Bayraksimge Arap Yarımadası'nda bulunan bir ülke Suudi Riyali 29.195.895
177 Svaziland قېلىپ:Bayraksimge Bir Güney Afrika ülkesi. Lilangeni ve Rand 1.018.449
178 Şili قېلىپ:Bayraksimge Bir Güney Amerika ülkesi. Şili Pezosu 16.634.000
179 Tacikistan قېلىپ:Bayraksimge Orta Asya'nın güneyinde bir ülke Somoni 8.000.000
180 Tanzanya قېلىپ:Bayraksimge Tanganika ve Zanzibar'dan oluşan bir Doğu Afrika ülkesi. Tanzanya Şilini 44.928.093
181 Tayland قېلىپ:Bayraksimge Uzakdoğuda Çinhindi yarımadasının doğusunda bir ülke Tayland Bahtı 65.926.261
182 Tayvan قېلىپ:Bayraksimge Çok az ülke tarafından tanınan Eski adı Formoza veya

Milliyetçi Çin olan Çin Cumhuriyeti. Uluslararası alanda

" Chinese Taipei " olarak anılır.

Yeni Tayvan Doları 22.858.872
183 Togo قېلىپ:Bayraksimge Bir Batı Afrika ülkesi. CFA Frangı
184 Tonga قېلىپ:Bayraksimge Pasifik'te adalar ülkesi. Pa'anga 103.036
185 Transdinyester قېلىپ:Bayraksimge ھېچبىر ئەل ئىتىراڧ قىلمىغان شەرقىي ئاڧرىقا دۆلىتى. Transdinyester Rublesi 555.037
186 Trinidad ve Tobago قېلىپ:Bayraksimge Karayip adalarınn en güneyinde Veneuzela'nın kuzeyinde ada ülkesi Trinidad ve Tobago Doları 1.305.000
187 Tunus قېلىپ:Bayraksimge Kuzeybatı Afrika ülkesi Tunus Dinarı 10.777.500
188 Tuvalu قېلىپ:Bayraksimge Pasifik'te adalar ülkesi. Avustralya Doları 11.323
189 Türkiye قېلىپ:Bayraksimge كىچىك ئاسيا ۋە جەنۇبىي ياۋروپاغا سوزۇلغان Türk Lirası 77.695.904
190 Türkmenistan قېلىپ:Bayraksimge ھازارنىڭ شەرقى، ئورتا ئاسىيا Manat 5.240.000
191 Uganda قېلىپ:Bayraksimge Bir Afrika ülkesi. Uganda Şilini 34.131.400
192 Ukrayna قېلىپ:Bayraksimge Doğu Avrupa ülkesi Ukrayna Hrivnası 45.480.315
193 Umman قېلىپ:Bayraksimge Arap Yarımadası'nın güneydoğusunda bir ülke. Umman Riyali 2.845.000
194 Uruguay قېلىپ:Bayraksimge Bir Güney Amerika ülkesi Utguay Pesosu 3.286.000
195 Ürdün قېلىپ:Bayraksimge Bir Ortadoğu ülkesi. Ürdün Dinarı 6.473.600
196 Vanuatu قېلىپ:Bayraksimge Pasifik'te adalar ülkesi. Vatu 264.652
197 Vatikan قېلىپ:Bayraksimge Bazı ülkeler tarafından tanınan bir ülke Euro 1,000
198 Venezuela قېلىپ:Bayraksimge Bir Güney Amerika ülkesi Venazuela Bolivari 28.946.101
199 Vietnam قېلىپ:Bayraksimge Bir Hindiçini ülkesi. Vietnam Dongu 88.780.000
200 Yemen قېلىپ:Bayraksimge Arap Yarımadasının Güneybatısındaki ülke Yemen Dinarı 24.570.000
201 Yeni Zelanda قېلىپ:Bayraksimge Okyanusyada bir ada ülkesi Yeni Zelanda Doları 4.472.390
202 Yeşil Burun قېلىپ:Bayraksimge Capo Verde olarak da bilinmekte. Yeşil Burun Adaları Eskudosu 420.979
203 Yunanistan قېلىپ:Bayraksimge Bir Güneydoğu Avrupa ülkesi Euro 10.815.197
204 Zambiya قېلىپ:Bayraksimge Eski adı Kuzey Rodezya olan Afrika ülkesi. Kwacha 13.092.666
205 Zimbabwe قېلىپ:Bayraksimge Eski adı Rodezya olan Afrika ülkesi. Zimbabwe Doları 12.973.808

Bağımlı Ülkeler[تەھرىرلەش]

Hükümran ülkeler dışında özerk yapıya ve özel statüye sahip pek çok ülke bulunmaktadır. Aşağıda bağımlı ülkelerin listesi verilmiştir. Ayrıca bakınız. Bağımlı ülkeler

Abhazya - Acaristan - Adigey - Aga Buryatya - Aland - Alderney - Altay - Amerikan Samoa - ABD Virgin Adaları - Anguilla - Aruba - Azor Adaları - Başkortostan - Bermuda - Bonaire - Buryatya - Cayman Adaları - Cebelitarık - Ceuta - Christmas Adası - Cocos (Keeling) Adaları - Cook Adaları - Curaçao - Çeçenistan - Çukotka - Çuvaşistan - Dağıstan - Evenkya - Falkland - Faroe Adaları - Fransız Guyanası - Fransız Güney ve Antarktika Toprakları - Tahiti Fransız Polinezyası - Gagavuzya - Galler - Grönland - Guadelup - Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi - Guam - Guernsey - Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları - Güney Osetya - Hakasya - Herm - Hollanda Antilleri - Hong Kong - Jersey - İç Moğolistan Özerk Bölgesi - İngiliz Antartik Bölgesi - İngiliz Hint Okyanus Bölgesi - İngiliz Virgin Adaları - İnguşya - İskoçya - Johnston Atoll - Kabardin-Balkar - Kalmuk - Kanarya Adaları - Khantia-Mansia - Karaçay-Çerkez - Karakalpakistan - Karelya - Kırım Özerk Cumhuriyeti - Komi - Koryak Özerk Bölgesi - Kuzey İrlanda - Kuzey Mariana Adaları - Kuzey Osetya - Madeira Adaları - Makao - Man Adası - Mari El - Martinique - Mayotte - Melilla - Midway Adaları - Montserrat - Mordovya - Nahçivan - Navassa Adaları - Nenets Özerk Bölgesi - Ningxia Huizu Özerk Bölgesi - Niue - Norfolk Adası - Palmira Atoll - Pitcairn - Porto Riko - Saint Helena - Saba - Saint Pierre ve Miquelon - Sark - Sincan Uygur Özerk Bölgesi -Sint Eustatius - Sint Maarten - Tataristan - Taymir - Tokelau - Tristan da Cunha - Turks ve Caicos Adaları - Tuva - Udmurtya - Ust-Orda Buryatya - Yamalia - Yeni Kaledonya - Voyvodina - Wake Adaları - Wallis ve Futuna - Xizang Özerk Bölgesi (Tibet) - Yakutistan-

قېلىپ:-

قېلىپ:CompactTOCقېلىپ:Yıllarına göre bağımsız ülkeler listesi